Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een onderzoek in een procedure ex 552a Sv draagt slechts een summier karakter. Redelijk vermoeden van schuld.

Verdachte wordt verdacht van belastingfraude. De rechtbank heeft het beklag ongegrond verklaard ten aanzien van de zogenaamde corpora delicti.

Het oordeel van de rechtbank dat ten aanzien van klager sprake was van een redelijk vermoeden van schuld ten aanzien van genoemd feit is onjuist, noch onbegrijpelijk.

Het door klager ingenomen “bepleitbaar fiscale standpunt” noopte de Rb. niet tot een nadere motivering. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het onderzoek in raadkamer naar aanleiding van een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv een summier karakter draagt (HR 25-09-2007, ECLI:NL:HR:2007:BA2279).

De rechtbank heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat dit door klager ingenomen bepleitbaar standpunt een beoordeling ten gronde vereist. Daarvoor is in de beklagprocedure geen plaats.