Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Onderzoek in procedure ex artikel 552a Sv draagt slechts een summier karakter. Rechter kan niet vooruitlopen op nog te voeren ontnemingsprocedure.

Klager stelt dat het hoogst waarschijnlijk is dat de strafrechter de klager niet de verplichting zal opleggen tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Het te ontnemen voordeel kan immers uitsluitend worden gebaseerd op het door de rechtbank in de hoofdzaak bewezen verklaarde feit. Dit feit is van fiscale aard, zodat de aanwijzing van het college van procureurs-generaal van 11-01-2005 ontneming op de voet van art. 36e Sr in de weg staat.

Als uitgangspunt geldt dat het onderzoek in raadkamer naar aanleiding van een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv een summier karakter draagt. De rechter kan niet vooruitlopen op een nog te voeren ontnemingsprocedure.

De rechtbank is van oordeel dat niet op voorhand kan worden uitgegaan van de juistheid van de door de raadsman betrokken stelling, nu klager in de hoofdzaak in ieder geval ook is veroordeeld ter zake van overtreding van de opiumwet.

Aldus heeft de rechtbank het gedane beroep op de aanwijzing terecht verworpen.