Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vernietiging beschikking ex artikel 552a Sv. Behandeling niet in het openbaar. Beschikking niet in het openbaar uitgesproken.

Art. 552a lid 6 Sv bepaalt dat de behandeling van het klaagschrift door de raadkamer plaatsvindt in het openbaar. Volgens art. 24 lid 1 Sv moet de beschikking in het openbaar worden uitgesproken.

Deze voorschriften zijn van zodanige wezenlijke betekenis dat - wat betreft de behandeling behoudens toepassing van art. 22 lid 2 Sv en art. 22 lid 3 Sv - de niet-naleving daarvan tot nietigheid van de behandeling en de beschikking leidt.

Het proces-verbaal van de behandeling van de raadkamer houdt niet in dat de behandeling in het openbaar heeft plaatsgevonden, zodat het ervoor moet worden gehouden dat zulks niet is geschied, terwijl niet blijkt dat toepassing is gegeven aan het bepaalde in art. 22 lid 2 Sv en art. 22 lid 3 Sv.

De bestreden beschikking houdt niet in dat deze in het openbaar is uitgesproken. Dit leidt tot vernietiging en terugwijzing.

Gerelateerde artikelen