Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Last tot teruggave van voorwerp kan alleen aan indiener klaagschrift.

De klacht berust op de opvatting dat, wanneer een derde op de voet van art. 552a Sv teruggave verzoekt van een onder een verdachte inbeslaggenomen voorwerp, de rechter eerst moet vaststellen of het belang van strafvordering zich tegen teruggave verzet.

Die opvatting is onjuist.

Als degene die in een procedure ex art. 552a Sv om teruggave heeft verzocht, niet redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt, dient de rechter - ook als het belang van strafvordering zich niet meer tegen teruggave verzet - het verzoek om teruggave af te wijzen (vgl. HR 31-03-2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1478), zodat de rechter ook zonder nader onderzoek naar het belang van strafvordering het verzoek om die reden mag afwijzen.

Voorts gaat de klacht eraan voorbij dat de wet wat betreft de beklagprocedure niet de mogelijkheid kent van een last tot teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen aan een ander dan degene die een klaagschrift strekkende tot teruggave heeft ingediend (vgl. HR 28-09-2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823).