Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Mondeling verzoek tot teruggave niet mogelijk. Afgifte alleen aan klager.

Klager trekt in raadkamer het verzoek ex art. 552a Sv tot teruggave van een inbeslaggenomen BMW aan hem in en verzocht teruggave daarvan aan diens broer.

De wet kent niet de mogelijkheid dat een verzoek tot teruggave mondeling wordt gedaan en evenmin dat op verzoek van een belanghebbende teruggave aan een ander wordt gelast (HR 02-04-1991, NJ 1991, 633).

De rechtbank had de klager dus niet-ontvankelijk moeten verklaren (vgl. HR NJ 2002, 366).

Gerelateerde artikelen