Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Teruggave inbeslaggenomen voorwerp kan alleen aan klager.

Klager verzoekt geen teruggave aan hemzelf van de in beslag genomen auto, maar aan iemand in Belgrado.

Art. 552a lid 1 Sv sluit dat niet uit, maar het is onwaarschijnlijk dat de wetgever ook die mogelijkheid heeft willen openen. Immers niets verhindert de persoon in Belgrado zelf een klaagschrift met een verzoek om teruggave in te dienen indien hij belanghebbende is. En als hij dat niet is, gaat het niet aan dat de rechter hem de auto zou toewijzen.

Advocaat-generaal Fokkens meent dan ook dat de klager in zijn verzoek het beslag op te heffen en de auto ‘terug’ te geven aan de persoon in Belgrado, niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard. Want de wet kent die mogelijkheid niet.

De Hoge Raad volgt dat advies. Op verzoek van een belanghebbende kan niet de teruggave van een in beslag genomen voorwerp aan een ander dan de klager worden gelast. Wie teruggave wil moet zelf klagen.

Gerelateerde artikelen