Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Klaagschrift. Termijn van indienen.

De rechtbank heeft miskend dat een ingevolge art. 552a lid 2 Sv ingediend klaagschrift niet-ontvankelijk is wanneer het wordt ingediend op een tijdstip waarop drie maanden zijn verstreken sedert de vervolgde zaak tot een einde is gekomen.