Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Maatstaf ex art. 94 Sv. Geen vervolging klager. Maatstaf handhaving beslag niet aan de orde.

Blijkens de bestreden beschikking is de rechtbank ervan uitgegaan dat de klager niet zal worden vervolgd.

Daarmee valt niet te rijmen het oordeel van de rechtbank erop neerkomend dat niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de rechter, later oordelend, de in beslaggenomen voorwerpen zal onttrekken aan het verkeer. Die maatstaf is immers niet aan de orde in geval niet wordt vervolgd.

De bestreden beschikking kan dan ook niet in stand blijven.