Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag ex artikel 94 Sv van geldbedragen. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR 25-09-2001, LJN AD5966.

Volgens de rechtbank vordert het belang van de strafvordering niet meer dat het beslag voortduurt.

Door daarnaast te oordelen dat het ‘redelijk en maatschappelijk niet verantwoord is de gelden aan klager terug te geven, nu hij – gelet op zijn verklaring dat de geldbedragen toebehoren aan zijn broer dan wel aan het familiebedrijf van zijn vader in Nigeria – niet buiten redelijke twijfel als rechthebbende op/eigenaar van de betrekkelijke geldbedragen kan worden aangemerkt’, heeft de rechtbank een andere dan de toepasselijke - en dus een onjuiste – maatstaf aangelegd.