Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Maatstaf ex art. 94 Sv.

Onder de klager zijn op grond van art. 94 Sv hennepplanten in beslag genomen.

De rechtbank dient:

  1. te beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert en zo neen
  2. de teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen te gelasten aan de beslagene, tenzij een ander redelijkerwijs als rechthebbende ten aanzien van die voorwerpen moet worden beschouwd (vgl. HR 07-07-2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0524).