Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Maatstaf teruggave. Geen beoordelingsvrijheid rechter.

Volgens art. 116 lid 1 Sv geeft het openbaar ministerie de inbeslaggenomen voorwerpen terug aan de beslagene zodra het belang van de strafvordering zich daartegen niet meer verzet. In het systeem van de wet ligt aldus besloten dat, indien het OM bij de behandeling van een beklag als bedoeld in art. 552a Sv te kennen geeft van oordeel te zijn dat het belang van de strafvordering zich niet meer tegen de gevraagde teruggave verzet, de rechter, zonder zelf in een beoordeling van dat punt te treden, op het klaagschrift dient te beslissen.

In dit geval heeft de officier van justitie te kennen gegeven dat het onderzoeksbelang zich niet langer verzet tegen opheffing van het beslag.

De rechtbank had dus het beklag gegrond moeten verklaren en op grond van art. 552a Sv de daarmee overeenkomende last behoren te geven.

Het oordeel van de rechtbank dat zij geen last tot teruggave zal geven aangezien conservatoir beslag zal worden opgelegd, is onjuist nu de wet daarin niet voorziet.