Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Maatstaf teruggave. Beoordelingsvrijheid rechter.

Beklag ex art. 552a Sv (primair) tegen voornemen van de officier van justitie om het inbeslaggenomene terug te geven aan anderen dan beslagene.

In dat voornemen ligt gelet op art. 116 lid 1 Sv besloten dat het belang van strafvordering zich niet meer tegen teruggave verzet. Het staat de rechter dan niet vrij bij de beoordeling van het klaagschrift te treden in de vraag of zodanig belang aan teruggave in de weg staat (HR 04-07-2006, ECLI:NL:HR:2006:AX6283).

Door te oordelen dat het belang van strafvordering 'nog steeds is gediend met het voortduren van het beslag' heeft de rechtbank dat miskend. Anders dan de rechtbank kennelijk heeft geoordeeld, kan de mogelijkheid dat de rechter in het eindonderzoek teruggave van de voorwerpen aan een ander dan aan klaagster zal bevelen, niet gelden als belang van strafvordering in vorenbedoelde zin (HR NJ 1986, 348).