Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beoordelingsvrijheid rechter.

Klaagschrift ex art. 552a Sv tegen het voornemen van de officier van justitie om inbeslaggenomen voorwerp (personenauto) terug te geven aan een ander dan de beslagene.

In dat voornemen ligt, gelet op art. 116 lid 1 Sv besloten dat het belang van strafvordering zich niet meer tegen teruggave verzet. Het staat de rechter dan niet vrij bij de beoordeling van het klaagschrift te treden in de vraag of zodanig belang aan de teruggave in de weg staat (HR 25-11-2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8421).

Bij de beoordeling van het klaagschrift heeft louter als maatstaf te gelden of degene aan wie de officier van justitie voornemens is het voorwerp terug te geven redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt (HR NJ 2003, 459). Nu niet blijkt dat de rechtbank die maatstaf heeft gehanteerd, kan de bestreden beschikking niet in stand blijven.