Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag ex art. 94a lid 2 Sv. Waarschijnlijkheid veroordeling.

Bij een beklag tegen een beslag ex art. 94a lid 2 Sv moet de rechter onder meer onderzoeken of het hoogst onwaarschijnlijk is dat de later oordelende strafrechter aan de verdachte de verplichting conform art. 36e Sr zal opleggen.

Daarbij dient de rechter te betrekken dat het mogelijk is dat ter zake van andere feiten dan die waarvoor het sfo (strafrechtelijk financieel onderzoek) is ingesteld, het verkregen voordeel wordt ontnomen.