Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag geldt als een conservatoir derdenbeslag ook al is er verlof gevraagd voor een direct conservatoir beslag (op een auto).

Conservatoir derdenbeslag komt tot stand op het moment dat het exploot aan de derde wordt betekend. Nu het exploot aan de vereisten in de wet (art. 475 lid 1 Rv jo art. 719 lid 1 Rv) voldoet en rechtsgeldig is betekend, is het conservatoir derdenbeslag tot stand gekomen.

Ook indien, zoals Flexcar heeft aangevoerd, er geen sprake zou kunnen zijn van conservatoir derdenbeslag omdat er verlof is gevraagd voor conservatoir beslag, dienen ingevolge art. 461d Rv jo art. 712 Rv bij het beslag de regels betreffende het derdenbeslag te worden gevolgd, met dien verstande dat het reeds gelegde beslag geldt als een gelegd derdenbeslag en vervalt indien niet binnen drie dagen nadat het is gelegd, aan de derde een formulier in tweevoud als bedoeld in art. 475 lid 2 Rv is betekend.

Nu aan dit laatstgenoemde en ook voor het overige aan de eisen van derdenbeslag is voldaan, is sprake van conservatoir derdenbeslag.