Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir derdenbeslag. Geen overbetekening. Beslag van rechtswege vervallen.

Art. 721 Rv bepaalt dat de overbetekening op straffe van nietigheid van het beslag, binnen acht dagen na het instellen van de eis in de hoofdzaak moet plaatsvinden. Nu gedaagde verzuimd heeft de dagvaarding aan de stichting over te betekenen, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat het beslag van rechtswege is vervallen.