Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir derdenbeslag. Verzuim tijdige betekening eis in de hoofdzaak ex art. 721 Rv. Beslaglegger niet verplicht tot mededeling nietigheid beslag aan beslagene of derdebeslagene.

De beslaglegger heeft nagelaten om binnen acht dagen na het uitbrengen van de dagvaarding in de hoofdzaak een afschrift daarvan aan de derdebeslagenen te laten betekenen.

De gelegde conservatoire derdenbeslagen zijn, gelet op art. 721 Rv, daarom nietig geworden.

De beslaglegger is echter niet verplicht de derdebeslagenen en/of de beslagene van die nietigheid op de hoogte te stellen. Het ligt op de weg van de beslagene om zichzelf ervan te vergewissen of de gelegde beslagen nog steeds rechtsgevolg hebben. Wel is de beslaglegger verplicht de derdebeslagenen en/of de beslagene desgevraagd van de nietigheid op de hoogte te stellen.