Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Schending informatieplicht in beslagrekest.

Op grond van art. 21 Rv moet een verzoeker in een beslagrekest alle voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aanvoeren. Zo dient in het beslagrekest melding gemaakt te worden van alle in Nederland of in het buitenland lopende, doorlopen of beƫindigde procedures die relevant zijn voor een goede beoordeling van de zaak, waaronder mede begrepen eerder ingediende beslagrekesten.

Verzoeker heeft niet aan deze verplichting voldaan, nu hij heeft nagelaten te vermelden dat eerder eenzelfde beslagrekest was ingediend bij een andere rechtbank. Door deze essentiƫle informatie weg te laten, heeft verzoeker de voorzieningenrechter misleid.

Dit is zodanig in strijd met de goede procesorde dat reeds om die reden het gevraagde verlof wordt geweigerd.


 

Opmerking

In hoger beroep is over de kwestie geoordeeld in Hof Amsterdam 22-11-2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BV7108.