Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag opgeheven. Verzoeker heeft onvolledig beeld gegeven.

De voorzieningenrechter heft het conservatoire beslag op omdat in het verzoekschrift een onvolledig beeld is gegeven van de juridische situatie, feiten en omstandigheden achterwege zijn gelaten die voor de beoordeling van het verzoekschrift tot beslaglegging door de rechtbank, waarbij de wederpartij niet wordt gehoord, van zeer wezenlijke betekenis waren.