Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een derdenbeslag onder een bank treft slechts het op het moment van beslag aanwezige saldo.

Feiten

In deze zaak - ook bekend onder de naam Staat/Buitenlandsche Bankvereeniging - was onder de postcheque- en girodienst derdenbeslag gelegd, onder meer op toekomstige vorderingen.

Rechtsvraag

De vraag was of het beslag ook de na de beslaglegging bijgeschreven bedragen treft.

Hoge Raad

De Hoge Raad antwoordt de vraag negatief. Derdenbeslag kan alleen worden gelegd op vorderingen die ten tijde van de beslaglegging reeds behoren tot het vermogen van de beslagdebiteur. Hieronder kan niet worden gerekend het saldo van een rekeninghouder bij een giro-instelling voor zover dit saldo wordt gevormd door crediteringen die na het leggen van beslag worden verricht.

Opmerking

Zie in dit verband ook HR 25-02-1932, NJ 1932, 301 (Ontvanger/Schermer) (Loonbeslag-arrest).

Gerelateerde artikelen