Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Derdenbeslag. Is betaling van derdebeslagene aan beslagdebiteur vóór executoriale beslaglegging rechtsgeldig?

Feiten

De (latere) derdebeslagene betaalt, voordat er een executoriaal beslag ligt, via de bank aan de (latere) beslagdebiteur.

De beslagdebiteur geeft haar bank daarna opdracht om het betaalde bedrag terug te storten op de bankrekening van de derdebeslagene. Dit blijkt niet mogelijk omdat de derdebeslagene na de (eerste) beslaglegging de bankrekening heeft geblokkeerd.

De bank schrijft het bedrag bij op een verschillenrekening, waarna het naar een (andere) rekening van de beslagdebiteur wordt overgemaakt. Even daarvoor was nogmaals executoriaal derdenbeslag gelegd.

Rechtsvraag

Heeft één van beide beslagen doel getroffen?

Hof

Het hof Den Bosch benadert de kwestie goederenrechtelijk en overweegt dat de bank het door de beslagdebiteur teruggestorte bedrag aanvankelijk hield voor de derdebeslagene, maar vervolgens, als gevolg van een mededeling van de derdebeslagene, voor de beslagdebiteur. Volgens het hof is het bedrag na het eerste beslag tot het vermogen van de derdebeslagene gaan behoren, maar nog voordat het tweede beslag werd gelegd, daar weer uitgeraakt.

Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt echter dat de verhouding tussen de beslagdebiteur en de bank als giro-instelling verbintenisrechtelijk van aard is en dat ook de vraag of de beslagdebiteur een vordering op de derdebeslagene had vanuit het verbintenissenrecht moet worden beoordeeld.