Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verlof voor executoriale verkoop van aandelen op naam na conservatoir beslag. Uitleg termijn ex art. 715 lid 3 Rv.

Art. 715 lid 3 Rv beperkt de periode voor het vragen van verlof voor de verkoop van aandelen niet tot een maand nadat de executoriale titel in kracht van gewijsde is gegaan. 

Gelet op het conservatoire karakter van het beslag waarop art. 715 Rv ziet, zou een termijn die eindigt na een maand na de beslaglegging niet passend zijn; daarom wordt in art. 715 lid 3 Rv de termijn van art. 474g lid 1 Rv voor een conservatoir beslag verlengd, en wel tot uiterlijk een maand na betekening aan de vennootschap van de in kracht van gewijsde gegane titel.

Van een opschorting van de mogelijkheid tot het vragen van het executieverlof is geen sprake,  laat staan van een opschorting in een geval zoals dit, waarin er geen sprake van een conservatoir beslag meer is.