Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Producten die in een showroom staan, zijn niet per definitie bodemzaken

De enkele omstandigheid dat sanitaire producten worden tentoongesteld in een showroom is onvoldoende reden om hen van de voorraad te onderscheiden en ze als bodemzaken te kwalificeren.

Daartoe is vereist dat er voldoende omstandigheden zijn gesteld of gebleken, die duiden op een zodanig duurzaam gebruik van de zaken in de showroom, dat zij van voorraad tot inventaris zijn geworden.

Daarvan zou in elk geval sprake kunnen zijn wanneer de zaken op zodanige wijze in de showroom zouden zijn bevestigd of verwerkt dat ze niet, of niet zonder gedaanteverwisseling of ernstige beschadiging, weer kunnen worden verwijderd.

Een andere aanwijzing kan zijn dat de zaken uitsluitend voor demonstratiedoeleinden zijn bestemd en dat zij normaal gesproken niet meer (of hooguit tegen een - sterk gereduceerd - showmodeltarief) worden verkocht.

Wilco heeft echter gesteld dat de zaken, ook de zwaardere zoals de ligbaden, eenvoudig konden worden verwijderd en dat dit (althans voor een deel van de zaken) ook gebeurde wanneer het desbetreffende artikel werd besteld en het niet in het magazijn voorradig was.

Deze stellingen zijn door de curator onvoldoende gemotiveerd weersproken.

Voorts is niet (langer) in geschil dat de tentoongestelde zaken na vervanging, hetgeen in verband met de wisseling van collecties met een zekere regelmaat gebeurde, tegen betaling van tenminste de inkoopprijs werden verkocht. Bij die stand van zaken is het hof van oordeel dat in het onderhavige geval niet van bodemzaken kan worden gesproken.

Gerelateerde artikelen