Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Schending informatieplicht schuldenaar. Beslagvrije voet.

Het is voldoende aannemelijk geworden dat eiser geen inkomensgegevens van zichzelf en zijn gezinsleden aan de ontvanger heeft verstrekt. Op grond van art. 475g lid 1 en lid 2 is hij daartoe wel verplicht.

De in art. 475g lid 2 Rv weergegeven sanctie - halvering van de beslagvrije voet - geldt alleen als eiser geen informatie verstrekt over het inkomen van zijn echtgenote. Op het niet nakomen door eiser van de in art. 475g lid 1 Rv genoemde informatieplicht, is (anders dan in lid 2 van dit artikel) door de wetgever niet expliciet een sanctie gesteld.

De door de ontvanger voorgestane sanctie, te weten het bepalen van de beslagvrije voet op EUR 0,00, volgt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet uit de wet. Deze verstrekkende sanctie verhoudt zich immers niet tot de eveneens in art. 475g lid 1 Rv weergegeven verplichting voor de deurwaarder de beslagvrije voet aan de schuldenaar mee te delen, berekend op 90% van de bijstandsnorm (art. 475d Rv).

Die norm moet daarom voor een deurwaarder (en in dit geval voor de ontvanger) uitgangspunt zijn en niet het bedrag van EUR 0,00.