Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Inlichtingenplicht schuldenaar jegens deurwaarder.

Feiten

De advocaat mr. Pfeil, lid van de later ontbonden maatschap Tripels c.s., staat de zakenman Masson bij in een geruchtmakende strafvervolging. De strafvervolging eindigt in een vrijspraak. Het Hof Den Bosch wijst het verzoek van Masson om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af. Daarop spreekt Mr. Tripels, als vertegenwoordiger van de ontbonden maatschap, Masson tevergeefs aan op betaling en dagvaardt hem vervolgens in kort geding voor de president van de rechtbank Den Haag. Tripels vordert betaling van ongeveer ƒ 675.000,00, afgifte van justificatoire bescheiden die betrekking hebben op (gestelde) financiële middelen en transacties van Masson en uitvoerbaarverklaring van deze afgifte bij lijfsdwang.

President

De president van de rechtbank Den Haag wijst de vorderingen van Tripels toe. Bij een tweede vonnis beveelt de president dat de lijfsdwang niet verder ten uitvoer zal worden gelegd.

Hof

Masson gaat van het eerste vonnis in hoger beroep. Het hof vernietigt het vonnis van de president en veroordeelt Masson om aan Tripels bij wege van voorschot te betalen een bedrag van  ƒ 400.000,00. Het meer of anders gevorderde wijst het hof af.

Hoge Raad

Tripels stelt tegen het arrest beroep in cassatie in. Masson stelt incidenteel beroep in cassatie in.

De Hoge Raad overweegt dat een schuldenaar in beginsel verplicht is inlichtingen over zijn inkomens- en vermogenspositie en zijn voor verhaal vatbare goederen te geven.

Een individuele schuldeiser heeft echter niet het recht om afgifte te vorderen van alle door hem van belang geachte bescheiden. Dat zou er op neerkomen dat de schuldenaar die zich beroept op betalingsonmacht rekening en verantwoording zou moeten afleggen met betrekking tot zijn financiële handel en wandel in het verleden en heden.


Opmerking

In latere rechtspraak wordt bij herhaling naar het arrest verwezen. Zie de hieronder vermelde uitspraken.