Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Blokkerende werking van een beslag op roerende zaken.

Feiten

Voncken legt executoriaal beslag op een aantal meubels van De Ruijter. Ondanks het beslag verkoopt en levert De Ruijter de meubels aan Takken. De Ruijter gaat failliet. De curator stelt dat de meubels nog tot de boedel behoorden en dat het beslag van Voncken op rond van art. 33 Fw in het faillissementsbeslag oplost.

Hoge Raad

Wordt een beslagen goed vervreemd, dan leidt dat tot een geldige overdracht in de verhouding tussen beslagschuldenaar (de vervreemder), derde-verkrijger en anderen.

Ten opzichte van de beslaglegger heeft het goed het vermogen van de beslagschuldenaar niet verlaten. De vervreemding kan niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen. De vervreemding moet 'ten aanzien van de beslaglegger geacht worden geen rechtsgevolg te hebben'.