Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verzoek belastingdienst tot nachtelijke verkeerscontrole beperkt toegewezen.

De belastingdienst verzoekt op de voet van art. 64 lid 3 Rv om tijdens een nachtelijke verkeerscontrole exploten te mogen uitbrengen.

Volgens de voorzieningenrechter gaat art. 64 lid 1 Rv niet alleen over het respecteren van de nacht- en zondagsrust, maar ook over de bescherming van het belang van verkeersdeelnemers om ’s nachts op de openbare weg te kunnen zijn zonder rekening te hoeven houden met beslaglegging vanwege niet betaalde belastingschulden.

Het verlof wordt beperkt tot invordering van een motorrijtuigenbelastingschuld en andere belastingschulden als andere invorderingsmaatregelen geen resultaat hebben gehad.

Gerelateerde artikelen