Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Maatstaf art. 94a Sv. Rechter moet nagaan of buiten redelijke twijfel is dat derde eigenaar van het voorwerp is.

Ook een ander dan de beslagene heeft een klaagschrift ingediend, strekkende tot teruggave aan deze derde van de inbeslaggenomen auto.

De rechtbank zal in een dergelijk geval - indien het belang van de strafvordering het voortduren van het beslag niet meer vordert - moeten beoordelen of het op het eerste gezicht redelijk en maatschappelijk niet onverantwoord is de inbeslaggenomen zaak aan deze derde-klager terug te geven, in plaats van aan de beslagene.

Bij de beantwoording van die vraag aan de hand van evenvermelde maatstaf zal de rechter niet behoren te treden in de beslechting van burgerrechtelijke eigendoms- en bezitskwesties, maar daarbij zal hij wel civielrechtelijke aspecten mogen betrekken.