Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het door de rechter-commissaris meenemen van ongeordend papier voor onderzoek naar beslagwaardigheid is een vorm van inbeslagneming ex art. 134 lid 1 Sv.

De beschikking van de rechter-commissaris houdt als - klaarblijkelijk tijdens een doorzoeking ter inbeslagneming als bedoeld in art. 110 Sv genomen - beslissing in om 'de ongeordende stapel papieren mee te nemen naar het kabinet om daar te bezien wat wel en niet voor beslag vatbaar is'.

Aangenomen moet worden dat die papieren aldus - met het oog op het in art. 94 lid 1 Sv bedoelde aan de dag brengen van de waarheid in te stellen onderzoek - aan de feitelijke macht van de beslagene/klager zijn onttrokken en in de macht van de rechter-commissaris zijn gekomen. Gelet daarop getuigt het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van een inbeslagneming als bedoeld in art. 134 Sv, van een onjuiste rechtsopvatting. 

Gerelateerde artikelen