Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het vonnis wordt geacht ten uitvoer te zijn gelegd: 

  1. in geval van gerechtelijke verkoop van goederen, na de verkoop;
  2. in geval van derdenbeslag op een vordering, na de uitbetaling aan de beslaglegger, of, indien dit beslag wordt gelegd op een vordering tot periodieke betalingen, na de eerste uitbetaling;
  3. in geval van tenuitvoerlegging van een veroordeling tot levering of afgifte van goederen die geen registergoederen zijn, nadat de levering of afgifte heeft plaatsgevonden;
  4. in geval van gedwongen ontruiming van onroerende zaken, nadat de ontruiming heeft plaatsgevonden.

Gerelateerde artikelen