Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. De kracht van het schriftelijke bewijs is in de oorspronkelijke akte gelegen.
  2. Grossen en gehele afschriften van een authentieke akte die volgens wettelijk voorschrift moet worden bewaard, leveren, wanneer zij zijn afgegeven door een daartoe bevoegde ambtenaar, hetzelfde bewijs op als de oorspronkelijke akte.