Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Indien meer schuldeisers op dezelfde zaak beslag hebben gelegd, zal de executie plaatsvinden op de vervolging van degene die het eerst overeenkomstig artikel 505, eerste lid, het proces-verbaal van beslag heeft doen inschrijven.

2.
De voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied de zaak geheel of grotendeels is gelegen, kan op verzoek van een schuldeiser wiens proces-verbaal later is ingeschreven, bepalen dat deze de executie zal overnemen:

  1. in geval van arglist van de schuldeiser wiens proces-verbaal het eerst is ingeschreven, of samenspanning van deze met de geëxecuteerde;
  2. indien deze schuldeiser de executie niet met redelijke spoed voortzet.

3.
Tegen een beschikking krachtens het tweede lid is geen hogere voorziening toegelaten.

4.
Bij toepassing van het tweede lid wordt de overneming bij exploit aan de geëxecuteerde aangezegd.