Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Indien sprake is van een tot bewoning bestemde onroerende zaak worden, voor zover verschuldigd, aan de koper geen andere kosten of heffingen in rekening gebracht dan:

  1. de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting;
  2. het honorarium van de notaris;
  3. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
  4. de kosten van ontruiming.

2.
Aan de koper wordt voorafgaand aan de veiling naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht.