Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken kunnen in geheel Nederland worden ten uitvoer gelegd.
  2. Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden: In naam des Konings.
  3. Zij kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten.