Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opheffing conservatoir beslag vanwege onjuiste/onvolledige voorlichting van verlofrechter

Een beslagrekest kenmerkt zich daarin dat daarop ex parte (zonder dat de gerekwestreerde eerst wordt gehoord) wordt beslist. De voorzieningenrechter die op een beslagrekest beslist, dient dan ook - nog meer dan dat anders al het geval is - op het woord van de verzoeker af te (kunnen) gaan. Niet voor niets zijn partijen op grond van art. 21 Rv verplicht alle voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

Wulro heeft dit laatste niet gedaan. Ten onrechte heeft zij gesteld dat bepaalde roerende zaken niet als handelsvoorraad zijn te beschouwen. Daarnaast heeft zij geen melding gemaakt van het feit dat de volgens art. 709 Rv aangestelde gerechtelijk bewaarder tot voor kort in dienst van Coenraadts was en thans jegens haar concurrerende bedrijfsactiviteiten verricht.

De gelegde conservatoire beslagen op de roerende zaken worden opgeheven.