Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een inbeslagneming van schepen die niet teboekstaan in het in artikel 193 of artikel 783 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek genoemde register, heeft tot gevolg dat een vervreemding, bezwaring, onderbewindstelling, verhuring of vervrachting, totstandgekomen na de in artikel 565, derde lid, bedoelde betekening, niet tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen.