Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vindt verkoop ten overstaan van een notaris plaats van een schip dat niet teboekstaat in het in artikel 193 of artikel 783 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek genoemde register, dan vinden de in artikel 515, tweede lid, en 517, eerste lid, bedoelde mededelingen plaats aan de rechthebbenden en beslagleggers die aan de notaris bekend zijn.