Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De beslaglegger is van rechtswege bewaarder van de in beslag genomen zaken, in geval deze zich onder hem bevinden; zo niet, dan kan daarover naar de regels betreffende executoriaal beslag een gerechtelijke bewaarder worden aangesteld.

Gerelateerde artikelen