Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Afgifte aan deurwaarder (art. 479j lid 1 Rv)

Wanneer veertien dagen na het leggen van het executoriaal eigenbeslag zijn verstreken, is de schuldeiser bevoegd om de door hem aan de schuldenaar verschuldigde goederen of af te geven zaken aan de deurwaarder af te geven, zodat deze die goederen of zaken kan executeren volgens de regels voor die goederen of zaken (art. 479j lid 1 Rv).

Bevrijding van verplichting tot levering of afgifte (art. 479j lid 2 Rv)

Door de executoriale verkoop van die goederen of zakenwordt de schuldeiser bevrijd van zijn verplichting tot levering of afgifte aan de schuldenaar (art. 479j lid 2 Rv).

Conservatoir beslag (art. 724 lid 3 Rv)
  • Art. 724 lid 3 Rv bepaalt dat bij conservatoir eigenbeslag de veertiendagentermijn voor de afgifte van goederen ex art. 479j lid 1 Rv begint te lopen vanaf de dag dat de schuldeiser een executoriale titel heeft verkregen en deze voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden en deze titel aan de schuldenaar is betekend.