Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Ten aanzien van de baten uit in beslag genomen aandelen op naam voortvloeiende geldt het beslag als een beslag onder de vennootschap (art. 716 Rv, eerste zin). Van deze baten doet de vennootschap verklaring aan de rechtbank alvorens deze de beschikking bedoeld in art. 474g Rv geeft (art. 716 Rv, tweede zin).

Bij deze beschikking wordt tevens beslist omtrent de deugdelijkheid van deze verklaring, en wordt de afgifte van de baten aan de deurwaarder gelast, mits alle kosten aan de zijde van de vennootschap ter zake van de deugdelijk bevonden verklaring worden vergoed (art. 716 Rv, derde zin).