Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een beslag dat wordt gelegd zonder dat de beslaglegger over een executoriale titel beschikt. Het is een bewarende maatregel die slechts genomen kan worden na verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voorwaarde voor verlof is dat, als er nog geen procedure is gestart, dit binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn gebeurt. Deze termijn bedraagt meestal veertien dagen.

Wetgeving

Wetgeving conservatoir beslag (artt. 714 t/m 717 Rv)

Het conservatoir beslag op aandelen op naam in een NV of BV is geregeld in de artt. 714 t/m 717 Rv:

Wetgeving executoriaal aandelenbeslag (715 lid 1 Rv)

Volgens de schakelbepaling van art. 715 lid 1 Rv zijn de volgende bepalingen van het executoriale aandelenbeslag op het conservatoire aandelenbeslag van toepassing:

Wetgeving andere aandelen en effecten op naam (art. 717 Rv)

Art. 717 lid 1 Rv bepaalt dat de volgende bepalingen van het conservatoire aandelenbeslag voor zover mogelijk ook van toepassing zijn op andere aandelen op naam en op effecten op naam die geen aandelen zijn:

Lidmaatschapsrechten in verenigingen worden als effecten op naam aangemerkt, mits zij voor vervreemding vatbaar zijn (art. 717 lid 2 Rv).