Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De vennootschap moet binnen acht dagen na het beslag aan de deurwaarder schriftelijk mededeling doen van rechten die vóór het exploot reeds op de in beslag genomen aandelen mochten zijn gevestigd, onder opgave van de namen en woonplaatsen der gerechtigden (art. 474f Rv).

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 715 lid 1 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op aandelen op naam.