Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De deurwaarder moet de beslagene onverwijld, zo mogelijk op dezelfde dag, schriftelijk over het beslag informeren (art. 474d lid 1 Rv). Dit kan per brief, fax of e-mail. Het niet naleven van het artikel kan leiden tot schadeplichtigheid van de beslaglegger.

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 715 lid 1 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op aandelen op naam.