Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De beslaglegger moet binnen acht dagen na het instellen van de eis in de hoofdzaak een afschrift van de dagvaarding of van een ander stuk waarmee de eis in de hoofdzaak is ingesteld, aan de vennootschap overbetekenen (art. 715 lid 2, tweede volzin)

Verlenging termijn overbetekening

De voorzieningenrechter kan de betekeningstermijn verlengen (art. 715 lid 2, tweede zin). Echter, de beslaglegger moet de verlenging dan binnen acht dagen na het verstrijken van de termijn schriftelijk aan de vennootschap meedelen (art. 715 lid 2, derde zin). Doet hij dit niet, dan geldt de verlenging niet (art. 715 lid 2, derde zin).

Ook een deurwaarder kan een verzoek tot verlenging indienen (art. 710a Rv).

Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen de beschikking tot verlenging is geen hogere voorziening toegelaten (art. 715 lid 2, vierde volzin).