Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bij aandelen op naam in een vennootschap volgens art. 2:86c BW, waarvan de statuten voorschrijven, dat voor levering afgifte van het aandeelbewijs bij de vennootschap vereist is, geschiedt het beslag bij exploot van een deurwaarder met aanzegging als in art. 474c lid 1 Rv vermeld, na voorafgaande inbeslagneming van de desbetreffende aandeelbewijzen op de wijze als omschreven in de eerste afdeling (art. 474c lid 8 Rv, tweede zin).

Gegevens exploot (art. 474c lid 8 Rv, tweede zin)

Het beslag en de bewaring van art. 445 Rv (bewaring contant geld en waardepapieren) zullen onder verwijzing naar de akte of processen-verbaal, bedoeld in art. 440 Rv (exploot verhaalsbeslag op een roerende zaak]) en art. 443 Rv (proces-verbaal bijzondere aanduiding roerende zaken) in het exploot worden vermeld (art. 474c lid 8 Rv, tweede zin).

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 715 lid 1 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op aandelen op naam.