Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een vexatoir beslag is een vorm van onrechtmatig beslag. Het beslag kan om verschillende redenen vexatoir zijn:

  • de vordering die aan het beslag ten grondslag ligt, wordt voor een deel niet in rechte erkend, is lichtvaardig gelegd of is onnodig gehandhaafd;
  • het beslag wordt uitsluitend gelegd om de wederpartij te schaden;
  • het beslag wordt gelegd met een ander doel dan het zeker stellen van de nakoming van een vordering (bijvoorbeeld als drukmiddel);
  • er wordt beslag gelegd op veel meer vermogensbestanddelen dan de hoofdvordering rechtvaardigt.