Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden:

  1. de ouders;
  2. de kinderen;
  3. behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders.

2.
Deze verplichting bestaat, behalve wat betreft ouders en stiefouders jegens hun minderjarige kinderen en stiefkinderen en jegens hun kinderen bedoeld in artikel 395a van dit boek, slechts in geval van behoeftigheid van de tot levensonderhoud gerechtigde.

3.
De in het eerste lid genoemde personen zijn niet verplicht levensonderhoud te verstrekken, voor zover dit van de echtgenoot of een vroegere echtgenoot dan wel de geregistreerde partner of vroegere geregistreerde partner overeenkomstig het in de vijfde titel a, zesde, negende of tiende titel van dit boek bepaalde kan worden verkregen

Gerelateerde artikelen