Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Aansprakelijkheid echtgenoot/schuldenaar

Volgens art. 1:102 BW, eerste zin blijft een echtgenoot/schuldenaar, na ontbinding van de gemeenschap, aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden, waarvoor hij vóór ontbinding al aansprakelijk was.

Dit zijn:

  • de door hem aangegane gemeenschapsschulden;
  • de schulden (al dan niet door de andere echtgenoot aangegaan) voor de gewone gang van de huishouding (vgl. art. 1:85 BW);
  • schulden waarvoor hij op grond van andere wettelijke bepalingen of op grond van een overeenkomst tezamen met de andere echtgenoot hoofdelijk aansprakelijk is.
Extra aansprakelijkheid echtgenoot/niet-schuldenaar

Volgens art. 1:102 BW, tweede zin wordt een echtgenoot/niet-schuldenaar, na ontbinding, hoofdelijk aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden, die door de andere echtgenoot zijn aangegaan. Echter, de verhaalsmogelijkheden voor schuldeisers worden op grond van die extra aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen de echtgenoot uit hoofde van de verdeling van de gemeenschap heeft verkregen.

Dit betekent dat de schuldeiser de schuld kan verhalen op:

  • de goederen van de nog niet ontbonden gemeenschap,
  • het privévermogen van de echtgenoot/schuldenaar;
  • hetgeen de echtgenoot/niet-schuldenaar na verdeling uit de gemeenschap heeft verkregen.

De schuldeiser kan de schuld niet verhalen op de overige privégoederen van de echtgenoot/niet-schuldenaar.

Privéschulden

Art. 1:102 BW brengt geen wijziging in de aansprakelijkheid en verhaalsmogelijkheden na ontbinding voor privéschulden die vóór ontbinding zijn ontstaan. De artt. 1:96 en 1:100 lid 2 BW blijven van toepassing.