Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een executieprocedure is de procedure tot tenuitvoerlegging van een executoriale titel.

Betekening executoriale titel

Een executieprocedure gaat vooraf door de betekening van de executoriale titel (430 lid 3 Rv).

Verloop van de procedure

De procedure bij een eigenbeslag op een vordering van de schuldenaar op de schuldeiser verloopt in grote lijnen als volgt:

Beslagfase

Afgifte