Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Niettemin is degene die een schuld aan de gefailleerde of een vordering op de gefailleerde vóór de faillietverklaring van een derde heeft overgenomen, niet bevoegd tot verrekening, indien hij bij de overneming niet te goeder trouw heeft gehandeld.
  2. Na de faillietverklaring overgenomen vorderingen of schulden kunnen niet worden verrekend.